header

Outsourcingové služby

Tisk Email

Externí správa informačních technologií


Outsourcing je nejmodernější a nejekonomičtější způsob zabezpečení fungování informačních a komunikačních procesů. Je to převedení IT služeb nebo jejich částí na externího dodavatele. Výhodou je smluvní garance odpovědnosti za provoz IT ze strany poskytovatele služby, kvalitativně vyšší péče o veškeré IT, vyšší operativnost a flexibilita a v neposlední řadě výrazně nižší celkové náklady na provoz IT.

Naše poskytovaná služba je určena malým a středním firmám, kterým se nevyplatí mít vlastní zaměstnance na zabezpečení IT služeb. Službu využívají i velké podniky a organizace, jejichž IT oddělení by se pro zabezpečení všech provozních požadavků rozrostlo do velkých a finančně velmi nákladných rozměrů.

Každá komerční i nezisková organizace velmi dobře zná problémy, které přináší provoz informačních technologií. Bez funkčního informačního systému, sítě, serverů a pracovních stanic se dnes již snad žádná organizace neobejde. V praxi to znamená, že odpovědnost za provoz, rozvoj a údržbu je svěřena buď vlastnímu IT oddělení, někomu z vlastních uživatelů, který se v dané problematice alespoň na základní úrovni orientuje nebo externí firmě formou outsourcingu. Základním problémem, který řeší všichni zákazníci v oblasti informačních technologií je pokrytí všech profesních oblastí, které je potřeba zabezpečit pro uspokojivou a spolehlivou funkci informačních systémů.

Výhody outsourcingu
 • Soustředění se zákazníka na hlavní předmět podnikání
 • Podstatné snížení rizika úniku interních informací
 • Přenesení rizik na poskytovatele
 • Odstranění problémů s legalizací SW
 • Garantovaná úroveň služeb
 • Zjednodušení manažerské práce
 • Zvýšení pružnosti
 • Snížení počtu pracovníků
 • Přínos Know-How
 • Zprůhlednění a snížení nákladů na IT
 • Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje IT
 • Uvolnění investičních zdrojů pro jiné účely
 • Snížení nákladů na vyhledávání IT odborníků
 • Možnost rozložení investic do měsíčních plateb
 • Náskok před konkurencí

Co je obsahem poskytovaných služeb

Provozním outsourcingem rozumíme převzetí zodpovědnosti za provoz informačních technologií zákazníka. Rozsah i definovaná úroveň služby je založena na jeho požadavcích. Naše společnost předkládá klientovi strategické návrhy a doporučení týkající se především aktuálních a relevantních IT standardů a vhodné úrovně služby. V případě požadavku dodávky komplexního outsourcingu jsme připraveni převzít technické i personální zdroje zákazníka. Ve svém důsledku to znamená, že naše společnost bude po této operaci plně vlastnit IT oddělení, které bude zákazníkovi nadále poskytováno formou outsourcingu za přesně stanovených podmínek.

Rozsah služeb:
 • Správa sítě LAN, WAN
 • Správa (administrace, dohled) serverů, databází
 • Správa desktopových stanic
 • Správa a administrace aplikačních řešení
 • Správa WWW a Internet
 • Helpdesk, hot line, podpora uživatelů
 • Rozvoj
 • Školení
 • Přidaná hodnota
 • Pronájem techniky


Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist