header

Edunix

Tisk Email

Projekt Edunix
Linux do škol

Pro děti
Pro učitele 
Pro Vaši školu
Pro všechny pracovníky

Společnost ABM Morava si Vám dovoluje prezentovat projekt, který navazuje na ukončení projektu Internetu do škol "INDOŠ". Naše společnost Vám garantuje bezproblémový přechod po 31.8.2005 díky technologii, která bude pro Vás znamenat zejména úsporu, kvalitu a větší možnosti. Náš projekt předpokládá vytvoření či adaptaci distribuce systému Linux, s ohledem na specifika školského prostředí a na snadnou integraci do stávajícího informačního systému školy, na různých úrovních. Jsme připraveni Vám poskytnout pomoc s vypracováním projektu, realizací přechodu, tvorbou dokumentace, celkovou správou a školením. Náš projekt vychází z bohatých zahraničních zkušeností, které vypovídají o tom, že nasazení Open Source systémů v rámci veřejné vzdělávací soustavy, je výhodné zejména z hlediska pedagogického, technicko-administrátorského a ekonomického.

Proč projekt EDUNIX?

Pro náš projekt EDUNIX jsou charakteristické tyto ukazatele:
žádné paušální poplatky

  • kompletní převzetí stávající techniky pro zabezpečení servisu
  • využívání Open Source řešení - legální software, který je zdarma
  • vytvoření komplexního informačního systému školy - od serveru po desktopy
  • umožňuje u desktopů provozovat jak systém MS Windows tak Linux
  • nabízí své služby jak při instalaci tak při následné administraci
  • připojení k Internetu prostřednictvím Intranetu veřejné správy ZDARMA


Působnost projektu
Nabídku naší společnosti a realizaci projektu může požadovat kterákoliv škola či její zřizovatel v rámci celé České republiky.

Jaké jsou hlavní cíle projektu?
Jsme si vědomi důležitosti školského prostředí v návaznosti na využívání informačních a komunikačních technologií. Jsme znalí finančních a odborných možností škol. Tyto fakta nás vedly ke stanovení čtyř hlavních cílů:

Zabezpečení kvalitního připojení k Internetu
Školám bude v souladu s usnesením Vlády ČR zabezpečeno vysokorychlostní připojení k Internetu, prostřednictvím Intranetu veřejné správy. Financování tohoto připojení bude zabezpečeno centrálně, bez nároku na finanční spoluúčast škol. 

Komplexní řešení počítačové sítě školy
Vyvinuli jsme a v praxi odzkoušeli komplexní jednoserverové i víceserverové řešení školní počítačové sítě, která se soustředí na všechny typy škol. Naše řešení je uplatnitelné i na obecních, městských úřadech a ve firmách. 
Náš projekt počítačové sítě předpokládá i možnost účelného kombinování počítačů na platformě Windows a terminálových nebo desktopových stanic s Linuxem. 

Příklad nasazení:

Windows PC- zachování pouze pro aplikace u nichž se není možné obejít bez MS Windows, případně pokud je nutná výuka na MS platformě. Pro zálohování obrazu operačního systému, nasazujeme GNU/GPL nástroj PartImage.
Terminál - řešení přijde k duhu v místech, kde finanční prostředky vynakládané do hardware hrají roli. Toto řešení Vám přinese bezúdržbové stanice, vysokou bezpečnost a další obrovské možnosti.

Komplexní správa hardware i software
K dodanému systému jsme připraveni provádět profesionální správu serverů i pracovních stanic. Tato administrace může být prováděna jak vzdáleně, tak v rámci pravidelných návštěv a odborných konzultací přímo u Vás. 

Maximální využití volně šiřitelného softwaru
Spolupracujeme na projektech, jejichž cílem je implementace svobodného softwaru (tzv. Free software) s otevřenými zdrojovými kódy (tzv. OpenSource software - OSS) do školského prostředí. Projekt EDUNIX využívá několik kvalitních a celosvětově uznávaných Open Source řešení, které jsou přizpůsobeny pro využití ve školském prostředí.

Implementace systému 
Nasazení našeho systému je rozčleněno do tří úrovní:

1. Server- instalace Linux Debian na stávající nebo nový Hardware, zajišťující jak internetové, tak intranetové služby.
2.Kancelář- desktopové řešení s potřebným kancelářským softwarem, 
popřípadě školským softwarem administrativního charakteru
3. Učebna
- implementace desktopového řešení v rámci počítačových učeben.

Tato úroveň je řešena ve dvou variantách. Učebna ve standardním desktopovém provedení a terminálové řešení. Nasazení může být i kombinace těchto variant.

Jaký GNU/GPL - volně šiřitelný softwaru (tzv. Free software) využíváme?

Open Source na serveru
Server je postaven na linuxové distribuce Debian (http://www.debian.org). Pro výběr této distribuce dle našich zkušeností hovořily především licenční politika, kdy nejvíce vyhovuje školskému prostředí. Systém je velmi stabilní a její systém aktualizací nejvíce vyhovuje účelům projektu.

Jednotlivé moduly řešení:

Web server:
Apache (http://www.apache.org) je v současné době bezkonkurenčně nejrozšířenějším web serverem. K této problematice lze přiřadit i projekty, které řeší obsah webových stránek. Můžeme Vám nabídnout redakční systém, který umožňuje jednoduchou tvorbu školních, učitelských a studentských WWW stránek. 

DNS server:
Bind9 (http://www.bind9.net) je výkonný DNS server používaný v komerční i nekomerční sféře z vysokými možnostmi konfigurace.

Dynamické přiřazování jmen a IP adres:
Veškerá internetová komunikace je založena na TCP/IP protokolu a jmen hostů. Při této příležitosti využíváme DHCP protokolu (http://www.dhcp.org) k automatickému přiřazování jmen a IP adres, a to především koncovým stanicím daného informačního systému. 

Poštovní systém:
Poštovní systém zajišťuje odesílání a přijímání elektronických poštovních zpráv. Pro účely projektu byl vybrán systém Exim4 (http://www.exim.org). Pro přístup k poště odkudkoliv z Internetu je možné použít Webmail, který aplikujeme na Free software Squirell Mail.

Databázový server:
V rámci našeho řešení využíváme projektu MySQL (http://www.mysql.com), popřípadě PostgreSQL (http://www.postgresql.org)

Proxy server:
Pro zajištění této služby je využit nejrozšířenější systém Squid (http://www.squid-cache.org)

Zabezpečený vzdálený přístup:
Vzdálený přístup uživatelů zajišťuje SSH protokol. Pro tento účel se využívá projektu OpenSSH (http://www.openssh.com)

Zpřístupnění souborových a tiskových služeb pro systém MS Windows:
V tomto případě se jedná o službu, která vykonává funkci souborového a tiskového serveru pro pracovní stanice, jež jsou osazeny systémem MS Windows. Pro tento účel jsme využili projekt Samba (http://www.samba.org) a tiskový systém CUPS (http://www.cups.org)

Obrazový systém záloh pracovních stanic:
Jedná se o systém, jež vytváří kompletní obraz příslušného disku nebo alespoň jeho oddílu tak, aby mohl být v případě jeho poškození v co nejkratší době obnoven. V našem případě byl vybrán projekt PartImage (http://www.partimage.org)

Rozhraní pro správu systému: 
Existuje nemalá skupina správců, kteří upřednostňují grafické rozhraní pro správu informačního systému. Proto náš systém obsahuje velmi praktický a přehledný Webmin v Českém jazyce (http://www.webmin.com ) a pro uživatele je k dispozici projekt stejných řešitelů pod názvem Usermin (http://www.usermin.com)

Antivirová bezpečnost:
Je řešena volně šiřitelným antivirovým systémem ClamAV (http://www.clamav.net) nebo libovolným komerčním antivirovým systémem například NOD32, AVG atd. Samozřejmostí je propojení systému s poštovním serverem.

Antispamové řešení:
Vzhledem k narůstající komerční nevyžádané poště (tzv. SPAM) nasazujeme na naše servery kvalitní antispamové systémy s Bayesovskými filtry.

Bezpečnost:
Naše servery jsou konfigurovány z maximálním ohledem na bezpečnost proti napadení počítačové sítě z Internetu. Toto zabezpečení je vytvořeno tzv. FireWallem (soubor opatření bránící průnikům z veřejných sítí do privátních sítí). 

Zálohování:
Pro maximální zabezpečení dat na straně klienta používáme osvědčený způsob zálohování na DVD-RAM disky s kapacitou až 4,7 GB. Tato záloha je zabezpečena systémem Bacula (http://www.bacula.org).

Terminal server: 
V počítačových sítích, kde je kladen důraz na bezpečnost a bezúdržbovost klientských stanic aplikujeme nasazení terminálového řešení. Pro tyto sítě dodáváme terminálové stanice od velikosti knihy až po běžné rozměry kancelářského PC. Jednou z velkých výhod nasazení terminálového řešení je možnost využití stávajícího morálně zastaralého hardware. Terminálový klient může být bezdisková stanice, která se startuje z lokální počítačové sítě. Veškeré programové vybavení běží na serveru a terminálový klient zobrazuje výsledky práce na své obrazovce. Z uživatelského hlediska je práce na terminálu shodná s prací na běžném kancelářském počítači. 


Virtuální privátní síť - VPN:
Pro bezpečný přístup do privátní sítě z Internetu nebo pro propojení dvou a více privátních sítí zřizujeme službu VPN postavenou na Free software OpenVPN (http://openvpn.net). Pro snadnou obsluhu aplikujeme intranet. 

 

Open Source na desktopech
Předpokládáme, že školy projeví zájem o nasazení linuxu i na pracovních stanicích. 
Naše společnost doporučuje tyto distribuce:

Danix
český projekt
- (http://www.danix.cz). Tento projekt kompletně řeší potřeby a očekávání uživatelů na straně desktopů.
Debian GNU/Linux
- (http://www.debian.org)
Mandrake Linux
- (http://www.mandrake.cz)
Kubuntu
- (http://kubuntu.ubuntu.cz)
Fedora
- (http://www.fedora.cz/)
a další distribuce

KDE:
Jedná se dle nás o jedno ze dvou nejlepších grafických desktopových prostředí, jejichž ovládání je minimálně stejně komfortní jako u MS Windows. Tento projekt se nachází na adrese http://www.kde.org

Mozilla Suite:
Jedná se o velice kvalitní distribuci internetových aplikací, zahrnujících v sobě internetový prohlížeč (který má v unixovém světě obdobné postavení jako Internet Explorer ve světě MS Windows), poštovní klient velmi podobný MS Outlook, editor HTML stránek, kalendář a IRC klient. Tento projekt lze nalézt na adrese http://www.czilla.cz

OpenOffice.org:
O tomto produktu lze směle prohlásit, že je velmi kvalitním kancelářským balíkem programů (textový editor, spreadsheet, prezentace, grafický editor, WYSIWYG HTML editor). Jeho stránky se nacházejí na http://www.openoffice.cz/.

Gimp:

Tento program patří do skupiny bitmapových grafických editorů. Jedná se o velice výkonný nástroj pro práci s obrázky. Stránky produktu naleznete na http://www.gimp.org
Sodipodi: Tento program patří do skupiny vektorových grafických editorů. Jedná se o velice výkonný nástroj pro práci s grafikou. Stránky produktu naleznete na http://www.sodipodi.com.

 


Scribus:
Tento program patří do skupiny DTP aplikací. Jedná se o velice výkonný nástroj pro sazbu textu a grafiky. Stránky produktu naleznete na http://www.scribus.net.

Quanta:
Tento projekt nabízí velice kvalitní HTML editor. Jeho stránky naleznete na adrese http://quanta.sourceforge.net.

Další programové vybavení:
Pro desktopové stanice existuje další nepřeberné množství kvalitního svobodného a také komerčního programového vybavení, které je vhodné nejen k akademickému využití. Veškeré programy jsou ze skupin multimédia, ekonomika, CAD, matematické a fyzikální aplikace, slovníky, zábava, GIS atd. Na tyto aplikace se prosím informujte u našich specialistů.

Závěrem
Počítačová učebna je nenáročné řešení pro výuku řady programovacích jazyků, Internetu, kancelářských programů typu OpenOffice.org, Abiword, Gnumeric a KOffice, Internetu a Internetových aplikací, SQL, v našem systému je taky řada her a programů použitelných na základních školách pro výuku v jiných předmětech.
Vysoký potenciál operačního systému Linux si již uvědomila mnoho tvůrců softwarových produktů. Například některé Vám již známé produkty společnosti Terasoft pro výuku. Dle informací od této společnosti většina nově připravených produktů bude i pod systém Linux. 

Jak můžete využít projektu?
Kontaktujte prosím naše obchodníky. Navštíví Vás bezplatně náš profesionální pracovník, který provede konzultaci Vaší konkrétní problematiky a navrhne cenově a výkonově nejoptimálnější řešení včetně potřebného rozpočtu pro ICT plán.


Sdílejte s přátely

      

Server

Stránky běží na vlastním linuxovém serveru umístěném na páteřní lince. Jako HTTP server jsme zvolili APACHE.

Mysql

Jako databázový server jsme se rozhodli pro využití MySQL 5.

ABM Morava

počítače

eshop

it

výpočetní technika

hardware

software

internet

tvorba www stránek

programování

linux

microsoft

hosting

acer Executive partner

Hewlett packard Preferred partner

Microsoft gold partner

Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com
TOPlist